Monthly Archives: Febrer 2017

Convocatòria del XIV premi Ciutat de Terrassa Agustí Bartra de poesia catalana – 2017

 

A. Bartra retrat


 

XIV PREMI CIUTAT DE TERRASSA – AGUSTÍ BARTRA DE POESIA 2017


L’Ajuntament de Terrassa, amb la col·laboració de l’entitat local Amics de les Arts i Joventuts Musicals, convoca el premi Ciutat de Terrassa Agustí Bartra de poesia catalana.

El premi s’atorgarà a un llibre de poemes inèdits i escrits en català, d’una extensió no inferior a 250 versos.

La convocatòria d’enguany es regirà per les següents bases:

BASES

1. Es convoca el XIV Premi Ciutat de Terrassa Agustí Bartra dedicat a un llibre de poemes en català.
2. Les obres aspirants a aquest premi hauran de ser originals i inèdites, escrites en català. L’extensió haurà de ser la normal d’un volum d’aquestes característiques i, en qualsevol cas, no inferior a 250 versos.
3. Els originals hauran de presentar-se mecanografiats i per quintuplicat, i s’hi farà constar el nom i l’adreça de l’autor. Si aquest desitja presentar l’obra amb pseudònim, haurà de fer constar les dades personals en una plica, a l’exterior de la qual s’indicarà clarament el pseudònim emprat.
4. Els originals s’adreçaran fins al 12 de setembre de 2017 a Amics de les Arts i Joventuts Musicals (Carrer Sant Pere, 46, 1a planta, 08221 Terrassa) indicant en el sobre «Premi Ciutat de Terrassa Agustí Bartra». El veredicte del jurat es farà públic en el marc d’un acte organitzat per l’Ajuntament de Terrassa el 21 de novembre de 2016 en un acte públic a la Biblioteca Central de Terrassa. L’esmentat veredicte serà inapel·lable.
5. El premi consisteix en la publicació en edició comercial del llibre guanyador. L’Ajuntament de Terrassa facilitarà la publicació de l’obra en regim de coedició amb Pagès Editors. L’obtenció del premi no implica la renúncia dels drets d’autor per part del guanyador, ni de la primera edició ni de les successives.
6. El premi podrà declarar-se desert si les obres presentades no reuneixen, al parer del jurat, mèrits suficients o no s’ajusten a les característiques de la convocatòria. El premi es indivisible. Si escau, però, el jurat podrà fer mencions honorífiques a altres obres presentades.
7. El jurat de la convocatòria de 2017 està format per Jaume Aulet, Antoni Clapés, Jordi F. Fernández, Xavier Macià i Llorenç Soldevila.
8. L’organització es compromet a mantenir l’anonimat de les obres no guanyadores, les quals es podran retirar dels locals de Amics de les Arts i Joventuts Musicals en el termini de dos mesos des de l’atorgament del premi. Passats aquests dos mesos, els originals seran destruïts i convertits en paper reciclat.
9. La presentació dels originals suposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases i condicions generals, així com dels drets i obligacions que se’n deriven.

Terrassa, març de 2017

Arxiu
Subscriviu-vos al bloc

Introduïu el vostre correu electrònic per subscriure-vos a aquest bloc i rebre notificacions d'entrades noves per correu electrònic.

Activitats
  • Sense activitats
AEC v1.0.4
Etiquetes