Muriel Rukeyser

“Käthe Kollwitz” (un fragment), de Muriel Rukeyser. Versió catalana de Montserrat Abelló.

 

 

I

 

Sostinguda entre guerres

la meva vida

entre guerres, les mans enormes d’un món de mort

la meva vida

escolta la teva.

 

El rostre dels que pateixen

al carrer, cada dia,

la seva vida que es mostra

a través dels cossos

una mirada com música

el mirar revolucionari

que diu       Jo sóc el món

per canviar el món

la meva vida

és per estimar per patir la música

per fixar el seu retrat

com una pàgina del món

la més commovedora la més viva

Pasqua i os

i Faust caminant per entre les flors del món

i l’infant vivent dins de la dona que viu, música de l’home,

i la mort sostenint la meva vida entre mans enormes

les mans de la vida que persisteix

que pateix els dons i la bogeria d’una vida completa, a la terra, en el nostre temps,

i a través de la meva vida, a través dels meus ulls, a través dels meus braços i mans

poder oferir el rostre d’aquesta música en un retrat a l’espera

d’aquella persona desconeguda

sostinguda entre dues mans, tu.

 

 

Held between wars
my lifetime
                  among wars, the big hands of the world of death
my lifetime
listens to yours.
The faces of the sufferers
in the street, in dailiness,
their lives showing
through their bodies
a look as of music
the revolutionary look
that says    I am in the world
to change the world
my lifetime
is to love to endure to suffer the music
to set its portrait
up as a sheet of the world
the most moving the most alive
Easter and bone
and Faust walking among flowers of the world
and the child alive within the living woman, music of man,
and death holding my lifetime between great hands
the hands of enduring life
that suffers the gifts and madness of full life, on earth, in our time,
and through my life, through my eyes, through my arms and hands
may give the face of this music in portrait waiting for
the unknown person
held in the two hands, you.
Enllaç a la biografia de Muriel Rukeyser a la Viquipèdia:
Quartet de corda de Tom Myron sobre el mateix poema:
Arxiu
Subscriviu-vos al bloc

Introduïu el vostre correu electrònic per subscriure-vos a aquest bloc i rebre notificacions d'entrades noves per correu electrònic.

Activitats
  • Sense activitats
AEC v1.0.4
Etiquetes