Josep Plana i Dorca

Adaptació de tres sonets basats en la mitologia hindú, escrits per Josep Plana i Dorca

 

KRISHNA BALLANT EL RASA AB LES GOPIS

A mon amich, n’Artur Soria y Mata

Per les paraules de Krishna, les pastoretes commoses
de llurs agravis s’obliden, per gaudir del temerari.
Ab sa mâyâ omnipotenta, y anhelant ferles ditxoses,
Ell, al punt, se multiplica, pêr satisfer llur desvari.

La mà dreta, totes elles, ja li donen amoroses;
y l’esquerra, a una companya, sens adonârs, creuhen darhi.
Fent aíxís un ample cèrcol, giravoltant alegroses,
entremitj de dues Gopis, resplendeix la forma d’Hari.

¡Còm un çàfir que spurneja, aquell sér divinal, lluhía
entre les gayes pastores, — gemes d’or al seu costat!

Al voltar, llur cabellera, com una serp s’estenia;
y’ls vels, surant, feyen vèure llur esbelta nuditat;
els cenyidors tritllejaven… ; ¡y’l collar que’s desprenia,
còm un terbolí de estrelles, sota’ls peus era esgranat!

 

KRISNA BALLANT EL RASA AMB LES GOPÎS

A mon amic, n’Artur Soria i Mata

Per les paraules de Krisna, les pastoretes commoses,
de llurs greuges s’obliden, per gaudir del temerari.
Amb la seva mâiâ omnipotent, i anhelant fer-les ditxoses,
Ell, al punt, es multiplica, per satisfer llur desvari.

La mà dreta, totes elles, ja li donen, amoroses;
i l’esquerra, a una companya, sense adonar-se’n, creuen dar-li.
Fent així un ample cèrcol, giravoltant alegroses,
entremig de dues gopîs, resplendeix la forma d’Hari.

Com un zèfir que espurneja, aquell ser divinal, lluïa
entre les gaies pastores —gemmes d’or al seu costat!

Al voltar, llur cabellera, com una serp s’estenia;
i els vels, surant, feien veure llur esvelta nuditat;
els cenyidors tritllejaven… ; i el collar que es desprenia,
com un terbolí d’estrelles, sota els peus era esgranat!

 

Notes de l’autor

Amb la seva mâiâ:  Amb el seu poder d’il·lusió.
Els cenyidors tritllejaven puix que hi duien, penjades, unes campanetes d’or i d’argent.

Notes de l’editor

Krisna: Vintena de les encarnacions de la divinitat per a l’hinduisme.
Rasa: Es refereix a la dansa rasalîlâ que dramatitza un estat afectiu i genera el gaudi d’un èxtasi d’origen estètic.
Gopîs: Pastores i amants de Krisna.
Hari: Nom propi alternatiu de Krisna. significa rei en tagalog, segons Josep Plana i Dorca.

 

 

LA MORT DEL YADJNYADATTA

A mon amich, n’Abdón Ventura.

Jo’t vull dir, Kàauçalyâ, m’horrible feta…
¡la sement de dolor, que are ha brostat!
De jove, n’era ardit, y ensinestrat
!com quí més! en llençar mortal sageta.

Ergullantme d’axò, per via dreta,
vers el riu Çarayû, y adelerat,
de cap-vespre hi aní; ben enterat
que l’orifany hi beu, quan sed l’apreta.

Ferne mon blanch, volia, sens fitarlo;
per guiatge, sa fressa en el joncar;
entremitj de la fosca… ¡y encertarlo!,

¡Quelcòm fresseja… y tîr, sens vacilar!
Brunz, ma sageta ¡brunz!… Crech traversarlo…
¡quan sento un ¡ay! de mort… què’m fa sglayar!

 

LA MORT DEL JADINJADATA

A mon amic, n’Abdón Ventura

Jo et vull dir, Kausalia, la meva horrible feta…
la sement del dolor, que ara ha brostat!
De jove, n’era ardit, i ensinistrat,
com qui més!, en llençar mortal sageta.

Argollant-me d’això, per via dreta,
vers el riu Saraiú, i adelerat,
de capvespre hi aní; ben enterat
que l’orifany hi beu, quan set l’apreta.

Fer-ne el meu blanc, volia, sens fitar-lo;
per guiatge, la seva fressa en el joncar;
entremig de la fosca… i encertar-lo!

Quelcom fresseja… i tiro, sens vacil·lar!
Brunz, la meva sageta brunz!… Crec travessar-lo…
quan sento un ai! de mort… que em fa esglaiar!

 

Notes de l’editor

Dasarata: Personatge del Ramayana. Espós de Kausalia, pare de Rama que va ser la setena encarnació de la divinitat.
Jadinjadata: Possiblement es tracta d’Esravan Kumara, fill adolescent de dos vells ermitans cecs i malats. Mort a mans de Dasarata, a causa d’un accident de cacera, tal com s’explica al text.

 

 

ARJUNA

A mon benvolgut amich, en Joseph Roviralta y Borrell.

Els Pandaves, de forces més petites,
de l’exèrcit Kurú, n’eren davant;
el vell Bhîshma, el cargol marí, sonant,
feye trèmer, del món, totes les fites.

Krishna y Arjuna — ses ànsies infinites,
ab cèliques conquilles, pregonant —
les forces enemigues, contemplant,
creuhar veyen, a mils, feres sagites.

«Menau mon carro al mitj de la batalla —
a Krishna, el fill de Kunti, li digué —
conèxer vull a l’enemich que’ns dalla,
y a tots quants ma sagita llençarè…

¡Són parents! Són germansl…» El cor li falla
y, plè d’angoxa, diu: «¡No lluytarèl»

 

ARJUNA

A mon benvolgut amic, en Josep Roviralta i Borrell.

Els pandaves, de forces més petites,
de l’exèrcit kurú, n’eren davant;
el vell Bisma, el cargol marí, sonant,
feia trémer, del món, totes les fites.

Krisna i Arjuna —les seves ànsies infinites,
amb cèliques conquilles, pregonant—
les forces enemigues, contemplant,
creuar veien, a mils, feres sagites.

Meneu el meu carro al mig de la batalla —
a Krisna, el fill de Kunti, li digué—
conèixer vull l’enemic que ens dalla,
i a tothom a qui la meva sagita llençaré…

«Són parents! Són germans!…». El cor li falla
i, ple d’angoixa, diu: «No lluitaré!».

 

Nota de l’autor

Bhagavad Gîtâ: Cap. I. Angoxa y acorament d’Arjuna.— Vegis la curosa traducció castellana del propri Sr. Roviralta Borrell.

Notes de l’editor

Arjuna: Tercer dels cinc germans Pandava, és un dels herois del poema èpic hindú Majabàrata.
Bisma Pitamajá: Avi dels Pandava.
Kurú: Tribu vèdica indo-ària del nord de l’Índia que va desenvolpar la seva activitat entre els 1400 AEC i el 500 AEC. Els Kaurava eren descendents del mític rei Kurú i eren cosins dels Pandava.

 

Els tres sonets pertanyen al llibre Papellones.

 

Josep Plana i Dorca (Barcelona, 1856 -1914). Va ser el primer president de la Societat Teosòfica de Catalunya. Obra poètica publicada: Bastides y pedruscall: cabóries seudo-poétiques d’un manobre (1904), Curtas… y més curtas… (1901) i Papellones: sonets que ho semblen i sonets que no ho semblen (1907).

 

Arxiu
Subscriviu-vos al bloc

Introduïu el vostre correu electrònic per subscriure-vos a aquest bloc i rebre notificacions d'entrades noves per correu electrònic.

Activitats
  • Sense activitats
AEC v1.0.4
Etiquetes