Monthly Archives: Maig 2016

I Premi Vall de Lavansa i Tuixent de poesia en català

 

1er Premi Poesia la Vansa i Tuixent

Els ajuntaments de Josa i Tuixent i la Vansa i Fórnols, amb la col·laboració del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, convoquen el Premi Vall de Lavansa i Tuixent de poesia en català.

El premi s’atorgarà a una obra inèdita i escrita en català, d’una extensió de 14 versos o línies com a mínim i 50 versos o línies com a màxim.

La convocatòria d’enguany es regirà per les següents bases:

BASES
• Es convoca el primer Premi Vall de Lavansa i Tuixent dedicat a poesia en català.
• Les obres aspirants a aquest premi hauran de ser originals i inèdites, escrites en català. L’extensió haurà de ser 14 versos o línies com a mínim i 50 versos o línies com a màxim.
• Les obres hauran de prendre com a referència principal qualsevol aspecte de la Vall de Lavansa, del seu entorn natural o humà, tant des d’una perspectiva històrica com actual.
• El criteri del jurat per guardonar una obra es basarà en una valoració de la claredat expositiva, la riquesa del llenguatge i els recursos poètics, el ritme i la musicalitat del poema així com en l’interès literari del tema tractat.
• Els originals hauran de presentar-se per quintuplicat, mecanografiats en un tipus de lletra de fàcil lectura i un cos de 12 punts, amb pseudònim o lema. Dins del sobre s’haurà d’incloure una plica on consti a l’exterior el pseudònim o lema i a l’interior les dades de l’autor.
• Els originals s’adreçaran fins al 31 d’agost de 2016 a: Ajuntament de Josa i Tuixent, Plaça Serra del Cadí, 1, CP 25717 Tuixent, indicant en el sobre «Premi Vall de Lavansa i Tuixent».
• El veredicte del jurat es farà públic en el marc d’un acte organitzat per les entitats convocants del concurs dissabte 8 d’octubre de 2016, al Centre Cívic de Tuixent. L’esmentat veredicte serà inapel·lable.
• El premi consisteix en el lliurament del corresponent diploma, dues peces d’art especialment creades per aquesta jornada literària dels artistes residents a la vall Nico de Winter i Jaume Rovira i un lot de llibres. L’obra premiada es publicarà dins la col·lecció Poesia de Mirall de Glaç d’Amics de les Arts i Joventuts Musicals de Terrassa.
• El premi podrà declarar-se desert si les obres presentades no reuneixen, al parer del jurat, mèrits suficients o no s’ajusten a les característiques de la convocatòria. El premi és indivisible. Si s’escau, però, el jurat podrà fer mencions honorífiques a altres obres presentades.
• El jurat de la convocatòria de 2016 està format pel Sr. Isidre Domenjó, la Sra. Sònia Moll, el Sr. Òscar Rocabert, la Sra. Mercè Codina, el Sr. David Martí i el Sr. Josep Camps, en qualitat de secretari sense vot.
• L’organització es compromet a mantenir l’anonimat de les obres no guanyadores, les quals es podran retirar de l’Ajuntament de Josa i Tuixent, Plaça Serra del Cadí, 1, CP 25715 en el termini de dos mesos des de l’atorgament del premi. Passats aquests dos mesos, els originals seran destruïts i convertits en paper reciclat.
• La presentació dels originals suposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases i condicions generals, així com dels drets i obligacions que se’n deriven.

Josa i Tuixent
La Vansa i Fórnols
Abril de 2016

Arxiu
Subscriviu-vos al bloc

Introduïu el vostre correu electrònic per subscriure-vos a aquest bloc i rebre notificacions d'entrades noves per correu electrònic.

Activitats
  • Sense activitats
AEC v1.0.4
Etiquetes