Inaciu Galán

Tres poemes de Coloma Lleal traduïts a l’asturià per Inaciu Galán

 

Trés poemes de Coloma Lleal vertíos al asturianu

Tres poemes de Coloma Lleal traslladats a l’asturià

Torna d’Inaciu Galán y González

Traducció d’Inaciu Galán y González

 

 

Querría engañar a la soledá

En mi soledad
He visto cosas muy claras
Que no son verdad.
Antonio Machado

Querría engañar a la soledá
con delles pallabres espeyaes
pero la soledá
resona en metá del gran sileciu
y los sentimientos nun puen dicise

namás la medrana
de les pallabres esquives
namás esmolición
del dicir opacu
conocencia
de nulidaes
curtia conciencia
de la impotencia.

 

Voldria enganyar la soledat // En mi soledad / he visto cosas muy claras / que no son verdad. / Antonio Machado // Voldria enganyar la soledat / amb alguns mots emmirallats / però la soledat / ressona al mig del gran silenci / i els sentiments no poden ésser dits // només la por / dels mots esquius / només neguit / del dir opac / coneixement / de nul·litats / lleu consciència / de la impotència.

 

 

Como si fuere una elexía

Como si fuere una elexía
voi enllenar col to vaciu
solitúes atarraquitaes
y alcordances mal aveníes.

 

Com si fos una elegia // Com si fos una elegia / vaig omplint amb el teu buit / solituds concorregudes / i records mal avinguts.

 

 

Va tiempu que quería escribite

Va tiempu que quería escribite
y dicite como camudó
esti mundu vieyu que queríes
belicosamente y tienra

énte les fueyes impreses
pensé tanto en ti
y na to mirada
asina y too ilusionada
nun m’atrevía a mancate

pero tienes de sabelo
¿quién te lo diría sinón?
yá nun hai compás Taresa
nun hai mañana
namás les lleis d’un agora inmediatu
onde nun cueye’l suañu
y nun hai más hermanos
que los fíos d’un mesmu pá
y d’una mesma ma
tolos demás son estraños
morrieron les utopíes
morrímosles ente toos
y recuérdote na sablera va tantos años
confesándome la to esmolición por Praga
sentaes nel pedreru
recuérdote cuando mos engarrábemos
yo afogada d’incertidumes
tu con bayura de razones

recuérdote con un dolor mui adientro
porque yá nun sé sí mos entendíes
insensibles observando l’espectáculu
de tantos muertos que queríes
más hermanos tuyos
de lo que nunca fui yo.

 

Fa temps que et volia escriure / i dir-te com ha canviat / aquest vell món que estimaves / belicosament i tendra // davant dels fulls impresos / he pensat tant en tu / i en la teva mirada / malgrat tot il·lusionada / que no gosava fer-te mal // però has de saber-ho / qui t’ho diria si no? / ja no hi ha compas Teresa / no hi ha demà / només les lleis d’un ara immediat / on no hi cap el somni / i no hi ha més germans / que els fills d’un mateix pare / i d’una mateixa mare / tots els altres són estranys / s’han mort les utopies / les hem mortes entre tots / i et recordo a la platja fa tants anys / confessant-me el teu neguit per Praga / assegudes al rompent / et recordo quan ens barallàvem / jo ofegada d’incerteses / tu curulla de raons // et recordo amb un dolor de molt endins / perquè ja no sé si ens entendries / mesells observant l’espectacle / de tants morts que estimaries / més germans teus / que no pas jo.

 

 

Com si fos una elegia. Badalona: Fet a Mà, 2001

 

Coloma Lleal Galceran (Ceuta, 1944). Estudia Filologia Romànica, Hispànica i Francesa a la Universitat de Barcelona on, des de l’any 1992, és Catedràtica de la Facultat de Filologia. Obra poètica publicada en llibre: Poemes (1967), Des dels sons (1987), Com si fos una elegia (2001) i Del call a Gaza (2015). També ha escrit llibres  sobre la història de les llengües romàniques com La formación de las lenguas romances peninsulares (1990), Breu història de la llengua catalana (1992) El judezmo: el dialecto sefardí y su historia (1992).

 

 

Inaciu Galán y González (Xixón, 1986). Màster en Societat de la Informació i el Coneixement per la UOC, graduat en Periodisme per la UDIMA,  máster oficial en l’especialitat d’asturià per a la formació del Professorat d’Eso, Batxillerat i Formació Professional, i especialista en Gestió Cultural per la UniOvi. Des de l’any 2012 presideix l’entitat Iniciativa pol Asturianu i des de l’any 2016 exerceix com a professor de llengua asturiana i literatura, activitats que ha compaginat amb la direcció de la revista literària Formientu fins a l’any 2017.

Arxiu
Subscriviu-vos al bloc

Introduïu el vostre correu electrònic per subscriure-vos a aquest bloc i rebre notificacions d'entrades noves per correu electrònic.

Activitats
  • Sense activitats
AEC v1.0.4
Etiquetes