Josep Palau i Fabre

«Cant espiritual», de Josep Palau i Fabre, acompanyat d’una traducció a l’anglès feta per D. Sam Abrams

 

Cant espiritual

No crec en tu, Senyor, però tinc tanta necessitat de creure en tu, que sovint parlo i t’imploro com si existissis.

Tinc tanta necessitat de tu, Senyor, i que siguis, que arribo a creure en tu -i crec que crec en tu quan no crec en ningú.

Però després em desperto, o em sembla que em desperto, i m’avergonyeixo de la meva feblesa i et detesto. I parlo contra tu que no ets ningú. I parlo mal de tu com si fossis algú.

Quan, Senyor, estic despert, i quan sóc adormit? Quan estic més despert i quan més adormit? ¿No serà tot un son i, despert i adormit, somni la vida? Despertaré algun dia d’aquest doble son i viuré, lluny d’aquí, la veritable vida, on la vetlla i el son siguin una mentida?

No crec en tu, Senyor, però si ets, no puc donar-te el millor de mi si no és així: sinó dient-te que no crec en tu. Quina forma d’amor més estranya i més dura! Quin mal em fa no poder dir-te: crec.

No crec en tu, Senyor, però si ets, treu-me d’aquest engany d’una vegada; fes-me veure ben bé la teva cara! No em vulguis mal pel meu amor mesquí. Fes que sens fi, i sense paraules, tot el meu ésser pugui dir-te: Ets.

 

Spiritual canticle

I do not believe in you, Lord, but I have such a need of believing in you that I often speak and plead with you as if you existed.

I have such a need of you, Lord, a need of your existing, that I come to believe in you —and believe that I believe in you when I believe in no one.

Yet afterwards I awaken, or think that I awaken, and I feel ashamed of my weakness and detest you. And I speak out against you who are no one. And I speak poorly of you as if you were someone.

When, Lord, am I awake, and when am I asleep? When am I most awake and when most asleep? Is it not all sleep and life, whether awake or asleep, a dream? Will I awaken some day from this double sleep and, far from here, lead the real life where sleeplessness and sleep are but a lie?

I do not believe in you, Lord, but if you exist, I cannot give you the best of me if it is not in this fashion: by telling you I do not believe in you. What a strange and harsh form of love! How it hurts me not to be able to tell you: I believe.

I do not believe in you, Lord, but if you exist, lead me away from this delusion once and for all; make me see your face clearly! Do not bear malice against me for my small-minded love. Enable my whole being, endlessly and wordlessly, to say to you: You exist.

 

 

Josep_Palau_i_FabreJosep Palau i Fabre (1917 – 2008). Poeta i crític d’art. L’any 1952 va recollir la seva obra poètica en un llibre titulat Poemes de l’alquimista que va anar reelaborant en successives edicions.

 

 

 

 

sam-abramsD. Sam Abrams (1952) és un poeta, assagista, traductor i crític literari. Obra poètica publicada: Calculations… (1997) i Into Footnotes All Their Lust / Tot el desig a peu de plana, (2002).

 

 

 

Arxiu
Subscriviu-vos al bloc

Introduïu el vostre correu electrònic per subscriure-vos a aquest bloc i rebre notificacions d'entrades noves per correu electrònic.

Activitats
  • Sense activitats
AEC v1.0.4
Etiquetes